image
Hartelijk welkom!
Hartelijk welkom op de site van de stichting "Oud-Puttershoek". Op deze en volgende pagina“s vertellen wij u alles over onze stichting, wie we zijn en wat we doen.

HET MUSEUM IS TOT NADER ORDER GESLOTEN, de ruimte in ons museum is te klein om het corona-proof te maken.
U kunt ons altijd bellen of mailen voor documentatie of foto's, of andere vragen.

Het ontstaan: de grondlegger van onze stichting was een verwoede verzamelaar, te weten Jaap Hoogvliet, die zich in 1968 in Puttershoek vestigde en vanaf dat moment begonnen is alles over dit dorp te verzamelen.  Zijn collectie groeide zodanig, dat dorpsgenoten op de duur bij hem te rade gingen voor bepaalde foto“s of andere gegevens. Zo kwam hij onder andere in contact met Jaap van der Linden (helaas overleden in 2006), Jan Groeneveld en Wim Nuiten, met wie hij in het najaar van 2001 een werkgroep vormde ter voorbereiding van een tentoonstelling in april 2002. Om continuiteit te waarborgen werd besloten de gehele verzameling onder te brengen in een Stichting, wat bij notariėle akte van 3 juli 2003 werd bezegeld.
Jaap Hoogvliet is helaas op 18 mei 2015 overleden.

Doelstelling.
In de notariėle akte is de doelstelling als volgt omschreven:

a. het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van de dorpskern Puttershoek.
b. het aanleggen en beheren van een historisch archief, omvattende foto“s, geschreven / gedrukte documenten enzovoorts, specifiek betrekking hebbende op de dorpskern Puttershoek.
c. het verzamelen en beheren van hierop betrekking hebbende gebruiksvoorwerpen en andere materialen.

De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie.
b. het organiseren van tentoonstellingen.
c. het stimuleren van bevolking en instanties tot het inbrengen in de verzameling van de Stichting van de daarvoor in aanmerking komende documenten en voorwerpen.
d. andere wettige middelen die het bestuur nodig of nuttig oordeelt.


Bronvermelding en disclaimer.

Alle afbeeldingen en foto's zijn vrij van rechten hier opgenomen en zijn afkomstig uit de documentatie van de Stichting Oud-Puttershoek. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting "Oud-Puttershoek" is het niet toegestaan om afbeeldingen, foto's en andere informatie over te nemen, te verveelvuldigen of te verspreiden. De pentekeningen zijn gemaakt door Meeuw van Rotterdam en overgenomen uit het boek "Verdwijnend Puttershoek" (1966) van C.L. van Es van der Have.

De hier verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de hier opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


 

image