imageWordt Donateur door:

 • het overmaken van minimaal € 7 op rekeningnummer
  NL72 RABO 0369 9722 79
  ten name van Stichting "Oud-Puttershoek", of
 • kontakt op te nemen met de Secretaris: 078 6763662 gevolgd door
  het overmaken van uw bijdrage, of
 • tijdens de openingstijden van de Documentatie- en
  expositieruimte daar u aan te melden als donateur, en tenslotte
 • gebruik te maken van het onderstaande aanmeldingsformulier!


Na ontvangst van uw bijdrage wordt u opgenomen in ons bestand en ontvangt u onze nieuwsbrief
"Hoecke Historie".Aanmeldingsformulier


Uw naam:

Bedrijf of instelling (indien van toepassing):

Telefoon (indien gewenst)


E-Mail:

Straat + huisnummer:

Postcode:


Plaats:


Het hier onder aangegeven bedrag maak ik over op rekening 3699.72.279 t.n.v. de Stichting "oud-Puttershoek".

Bevestig hier uw bijdrage:

€ 7,-- (minmale bijdrage).
€ 10,--
€ 15,--
€ 20,--
€ 25,--
Anders, namelijk €:

Ruimte voor uw eventuele toelichting:

image